7.00 Za śp. Irenę Kicińską /25 greg./
7.00 Za śp. Stanisława Sieradzkiego /popog./
7.00 Za śp. Karola Zielińskiego w 3 r. śm.
7.00 Za śp. Zdzisława Pietrzaka i jego Rodziców oraz Kazimierza Lewandowskiego i jego Rodziców
18.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /popog./