7.00 Za śp. Stanisława Dąbek /popog./
17.00 Za śp. Krystynę Annę Borycką w 8 r. śm.
18.00 Za śp. Barbarę Truszczyńską /popog./
18.00 Za śp. Genowefę i Stanisława Kopczyńskich