7.00 Za śp. Zygmunta Wójcickiego /pog./
7.00 Za śp. Ryszarda Wudarskiego /pog./
18.00 Dziękczynna za wielką łaskę wyświadczoną pewnemu ojcu