7.00 Za śp. Ericha Klausa Kutza /pog./
17.00 Za śp. Ryszarda Niedzielaka
18.00 Za śp. Natalię Dobrowolską – greg. 1
18.00 Za zmarłych z rodziny Kokoszów