8:00 + Beatę Wiolettę Kolanko (pog. 22/26)
9:30 + Piotra Truszkowskiego (1 r.śm.)
9:30 za uczestników rekolekcji w Bańskiej Wyżnej z domku nr 13
11:00 + Mariana Baraniaka i Witolda Drobotowicza
11:00 + Leokadię i Antoniego Borawskich, Janinę Kamińską
12:30 w intencji parafian
16:00 + rodziców Stanisława i Zofię Świtkiewiczów, brata Zbigniewa Świtkiewicza
18:00 + Annę Krusińską (pog. 5/31)
20:00 + Roberta Wochowskiego (pog. 5/30