8.00 Za śp. Kazimierę Kroczewską i Tadeusza Hejcelman
9.30 Za śp. Józefa Rudowskiego w 58 r. śm.
11.00 Za śp. Dziadków Józefę i Jana Bejger, Annę i Stanisława Kotlarz, Wiesławę i Jana Kotlarz oraz zmarłych z rodziny Błażejewskich i Bejger
12.30 Za Parafian – chrzty: Zuzanna, Amelia, Zoja i Patryk
16.00 Za śp. Wiesława Kędzierskiego /5 r. śm./, Rodziców Mariannę i Bolesława Szostek, teścia Stanisława, braci Mieczysława i Ryszarda
18.00 Za śp. Piotra i Krystynę Chojnackich w 1 r. śm. Piotra
20.00 Za śp. Jana Ciałkowskiego /greg. 10/