8:00 + Krystynę Rączkowską (pog.)
8:00 + Ewę Grzybowską (28 greg.)
9:30 + Eugeniusza i Helenę Rochowicz, Apolonię i Władysława Rudzińskich
9:30 o Boże błog. i łaskę zdrowia oraz opiekę MB dla Bogu znanej osoby
11:00 + Wiesława Nowaka
11:00 + Krystynę i Piotra Chojnackich
12:30 w intencji parafian
16:00 + Jana Keklak (18 greg.)
18:00 + Aleksandrę Maliszewską (21 greg.)
20:00 + Kazimierza Strzeleckiego (pog.)