8:00 + Kazimierę i Józefa Zaurskich
8:00 + Danutę i Jana Żaglewskich (int.im.)
9:30 + Wiesława Nowaka
9:30 + Zbigniewa Grzybowskiego (8 r.śm.)
11:00 + rodziców Janinę i Jana Cieślaków, rodziców Kapelańskich
11:00 + Krystynę, Mariana, Małgorzatę i Sylwestra Rajewskich, Lucynę, Stanisława, Kamila, Zbigniewa i Halinę Pytlaków
12:30 w intencji parafian
18:00 + Wiesława Gieryszewskiego
20:00 + Janinę Wielgus