8.00 Za śp. Rodziców Teresę /1. R. śm./ i Bolesława /56 r. śm./ Olewnik i dziadków Olewnik
9.30 Za śp. Halinę i Zdzisława Grzegorzewskich
11.00 Za śp. Zbigniewa Grzybowskiego w 5 r. śm.
12.30 W intencji Parafian – chrzty: Wiktor, Joanna i Jan Franciszek
16.00 Za śp. Marka Dudkiewicza, Danutę i Kazimierza Dyszkiewiczów i ich Rodziców
18.00 Za śp. Rodziców Barbarę i Władysława Tolaków i brata Bogdana Tolaka
20.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla małżonków Haliny i Mieczysława Gajewskich