8.00 Za śp. Wojciecha Jankowskiego i Aleksandra Jankowskiego
9.30 Za śp. Piotra, Ryszarda, Władysława i Annę Szymańskich i Rodziców Kozimińskich
11.00 Za śp. Jolantę Waśniewską, Po Mszy św. chrzest: Kalina
12.30 Za Parafian
18.00 Za śp. Halinę i Jana Melkowskich
20.00 Za śp. Marka Dudkiewicza oraz Danutę i Kazimierza Dyszkiewicz i ich Rodziców