8.00 Za śp. męża Lecha Siekluckiego, Kamilę i Jana Siekluckich
9.30 Za śp. Franciszkę /17 r. śm./ i Bolesława Żółtowskich
11.00 Za śp. Mieczysława Sokołowskiego
11.00 Za śp. Katarzynę Marczak w 1 r. śm.
12.30 W intencji Parafian
18.00 Za śp. Mieczysława Pędraszewskiego w 25 r. śm.
20.00 O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla córki Emilii z rodziną