8:00 + Jolantę Waśniewską (10 r. śm.), r-ców Waśniewskich, Franciszka i Mariana, r-ców Sitkowskich oraz Rafała Dąbrowskiego
9:30 + Franciszkę (18 r. śm.) i Bolesława Żółtowskich
11:00 + Feliksę i Tadeusza Maliszewwskich, Mieczysława Sokołowskiego
12:30 w intencji parafian
18:00 + Marka Dudkiewicza, Danutę i Kazimierza Dyszkiewicz i ich rodziców
20:00 + Marię i Józefa Angielczyk