8.00 Za śp. Rodziców Aleksandrę i Ryszarda Kowalkowskich oraz Dziadków Mariannę i Wincentego Tyszka
9.30 Za śp. Franciszkę i Bolesława Żółtowskich w 14 r. śm.
11.00 Za śp. męża Damazego i syna Tomasza Kocięda
12.30 Za Parafian; Chrzest: Kornelia, Nikola, Stanisław i Adam
18.00 Za śp. Artura Bachmana /pog./
20.00 Za śp. Mieczysława Pędraszewskiego w 25 r. śm.