8:00 + Krystynę Kuźniewską, jej rodziców i braci
9:30 + Czesława Ligowskiego
11:0 + Przemysława Grzegorza Piwek (10 r. sm.)
12:30 w intencji Parafian
18:00 + r-ców Władysławę i Adama Biegańskich, Ryszarda Biegańskiego, Jadwigę i Tadeusza Panek
20:00 + Jadwigę i Władysława Ciarka, Henrykę i Aleksego Bartkowskich