8:00 za śp. Bożenę Fusińską
9:30 za śp. męża Damazego i syna Tomasza
11:00 za śp. Krystynę, Mariana, Małgorzatę i Sylwestra Rajewskich, Lucynę, Stanisława, Kamila i Zbigniewa Pytlak
12:30 w intencji Parafian
18:00 za śp. Elżbietę i Dariusza Czubak
20:00 za śp. Halinę i Jana Melkowskich