8:00 + Józefę i Stefana Szpiek, Helenę i Stanisława Kukowskich, Mariannę i Franciszka Szpiek
9:30 + Lecha Jamrowskiego (7 r. śm.)
11:00 + Kazimierza Pilarskiego (pog.)
12:30 w intencji parafian
18:00 + Bogdana Szymańskiego i rodziców Szymańskich
20:00 + Antoniego Wiśniewskiego (pog.)