8.00 Za śp. Natalię Rudowską w 30 r. śm.
9.30 Za śp. Wiesława Pikulskiego w 2 r. śm.
11.00 Za śp. Rodziców Władysławę i Adama Biegańskich oraz Jadwigę i Tadeusza Panek
12.30 Za Parafian – chrzest: Mateusz, Krzysztof, Leon, Antoni, Leon
18.00 Za śp. Mariana, Małgorzatę i Sylwestra Rajewskich oraz Lucynę, Stanisława, Kamila i Zbigniewa Pytlak
20.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji urodzin i imienin dla Grażyny, Krystyny i Henryki oraz o uwolnienie od złego ducha