8.00 + Annę Majewską i Grażynę Majewską-Poleszak
9.30 + Józefę i Stefana Szpiek, Helenę i Stanisława Kukowskich, dziadków Szpiek
11.00 + Rodziców Edmunda i Eleonorę Grzelak i brata Edmunda Grzelak
11.00 + Rodziców Hannę i Zdzisława Bodal
12.30 za Parafian
18.00 + dziadków Sitalskich
20.00 + Magdalenę Kątniewską /pog./