8:00 + Annę Piskorz (z ok. im.)
9:30 + Jana Malinowskiego (1 r. śm.)
9:30 + rodziców Hannę i Zdzisława Bodal
11:00 + rodziców Edmunda i Eleonorę Grzelak
12:30 w intencji parafian
18:00 + Lecha Kikolskiego (pog.)
20:00 + Helenę Putyra (pog.)