8:00 + Halinę Ziębę (1 r.śm.), Jana Kędzierskiego (30 r.śm.)
8:00 o łaskę zdrowia i udany przebieg zabiegu u Moniki
9:30 + Józefa Kuzonia, Helenę, Wacława, brata Wacława Rakowskich
9:30 + Helenę i Juliana Kowalczyków, Klementynę i Tadeusza Golatów
11:00 + Edmunda i Eleonorę Grzelaków
11:00 + Krystynę, Mariana, Małgorzatę i Sylwestra Rajewskich, Lucynę, Stanisława, Kamila, Zbigniewa i Halinę Pytlak
12:30 w intencji parafian
18:00 + Jana i Janinę Dawidziógów
20:00 + Andrzeja Durzyńskiego (pog. 26/26)