8.00 Za śp. Rodziców Józefa i Irenę Kryszczak oraz Mariannę Kaczmarczyk
9.30 Za śp. Wacławę i Leona Adamkowskich oraz Wiesława Przemyłskiego
11.00 Za śp. Łukasza Strzeleckiego /w 5 r. śm./, Piotra Jankowskiego i Jana Dobies
11.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /greg. 4/
12.30 W intencji Parafian
18.00 Za śp. Janinę i Lucjana Kopcińskich
20.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla małżonków Kingi i Konrada oraz ich dzieci: Kuby, Julki i Oli