8:00 + Cecylię Pikała (pog.)
9:30 + Wacławę i Leona Adamkowskich, Wiesława Przemyłskiego i d-ków Adamkowskich
11:00 + Juliana i Helenę Kowalczyk, Tadeusza i Klementynę Golat
12:30 w intencji parafian
18:00 + r-ców Józefa i Irenę Kryszczak, Mariannę Kaczmarczyk i Anitę Nowicką
20:00 o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Barbary