8:00 + Józefa Kuzon, r-ców Helenę i Wacława Rakowskich, brata Wacława Rakowskiego
9:30 + Juliana i Helenę Kowalczyk oraz Tadeusza i Klementynę Golat
9:30 o Boże bł. I opiekę MB dla Piotrusia w dniu 2 urodzin
11:00 + Andrzeja Domińskiego w 5 r. śm.
12:30 w intencji parafian
12:30 o Boże bł. i szczęśliwe rozwiązanie dla Małgorzaty Renkas
18:00 + Dziękczynna z okazji 30 r. ślubu Elżbiety i Piotra
20:00 + Lecha Kikolskiego (14 greg.)