8:00 + Zygmunta Wójcickiego
9:30 + Zdzisławę Chojnacką w 2 r. śm.
11:00 + O Boże bł. dla Moniki i Radosława w 13 r. ślubu i ich syna Oskara oraz Sylwię i Artura w 9 r. ślubu
12:30 w intencji ks. Kamila Kowalskiego misjonarza na Jamajce
12:30 Suma za Parafian
18:00 + Krystynę i Kazimierza Sadowskich
20:00 + Stanisława Szczodrowskiego oraz Helenę i Longina Słupeckich