8:00 + Józefa i Mariannę Przedpełskich
9:30 + Lecha Kikolskiego (gr.)
11:00 + Bernarda Marciniaka
11:00 + Stefanię i Wacława Adamskich
12:30 w intencji parafian
18:00 + Mariusza Hajskiego (14. r. śm.)
20:00 + Sławomira Krawczyka