8.00 Za śp. Helenę Gajos z okazji 90 r. ur.
9.30 Za śp. Krzysztofa Lewandowskiego
11.00 Za śp. Alfredę i Jana Gębura i dziadków Sieradzkich
12.30 Za Parafian
18.00 Za śp. Wiesława Żółtowskiego w 7 r. śm.
20.00 Za śp. Jana Łazarskiego w 1 r. śm.