8:00 + rodziców Annę i Stanisława Golas, Barbarę i Józefa Szcześniak
9:30 + Alfreda i Jana Gębura i dziadków Sieradzkich
9:30 + Reginę i Zygmunta Araś, Wiesława, Zdzisława i Stanisława Araś w 29 r. śmierci Zygmunta
11:00 + Bogumiłę i Zenona Błaszkiewicz w rocznicę śmierci
12:30 w intencji parafian
18:00 + Hannę Kacner (pog. 8/8)
20:00 + Wiesława Jarzyńskiego (pog. 19/20)