8.00 Za śp. Annę i Stanisława Golasa, Barbarę i Józefa Szcześniak
9.30 Za śp. Krzysztofa Lewandowskiego
11.00 Za śp. Alfredę i Jana Gębura i dziadków Sieradzkich
12.30 W intencji Parafian – chrzty: Anna, Hanna, Antoni, Franciszek, Adam i Jakub
18.00 Za śp. Zygmunta Araś w 25 r. śm., Wiesława, Zdzisława i Stanisława Araś
20.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /greg. 25/