8:00 + Annę i Stanisława Golasa, Barbarę i Józefa Szcześniak
9:30 + Andrzeja Kacprzaka (11 r. śm.), r-ców Olewników i Kacprzaków
9:30 w intencji Pielgrzymów do Sokółki i ich rodzin
11:00 + r-ców Bogumiłę i Zenona Błaszkiewicz
11:00 + Adelę Borek (pog.)
12:30 w intencji parafian
12:30 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla Zygmunta (z ok. ur.)
18:00 + Barbarę i Stefana Golacik (1 greg.)
20:00 + Jadwigę Brześcińską (pog.)