8.00 Za śp. Mariannę i Henryka Foreńskich, Annę i Franciszka Kalinowskich
9.30 Za śp. Andrzeja Sworobowicza /greg. 15/
11.00 Za śp. Magdalenę Biernacką w 7 r. śm.
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Antoniego Czerlonek
18.00 Za śp. Jadwigę Pietrzak w 5 r. śm.
20.00 Za śp. Sabinę Słomkowską /greg. 17/