8:00 + Marię Misiak
8:00 o Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla wnuka Łukasza z ok. 25 urodzin
9:30 + Adama, Edwarda i Walentynę Papierowskich
11:00 + Krystynę, Mariana, Małgorzatę i Sylwestra Rajewskich, Lucynę, Stanisława, Kamila i Zbigniewa Pytlak
12:30 za Parafian (chrzty)
16:00 + Bogusławę Śmiałecką, rodziców Rozalię i Henryka Gościniaków, Annę i Zdzisława Paczkowskich
18:00 + Halinę Zabłotną (13 greg.)
20:00 + Kazimierza i Tadeusza Dworczyk, Janinę Piekarską