8:00 + Krystynę i Henryka Tyl, Sabinę i Franciszka Kostrzewa i ich rodziców, Krystynę i Wiesława Morawskich
9:30 + Elizę Zawal
9:30 + Halinę Ziębę (pog.)
11:00 + Elżbietę Lewandowską (pog.)
12:30 w intencji Parafian
16:00 + Jana Graczykowskiego (pog.)
18:00 + Wandę Pietrzak (1 pog.)
20:00 + Kazimierza Jasińskiego (pog.)