8.00 Za śp. Mariannę i Henryka Foreńskich oraz Annę i Franciszka Kalinowskich
9.30 Za śp. Magdalenę Biernacką w 6 r. śm.
11.00 Za śp. Arkadiusza Gutkowskiego w 20 r. śm.
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Rodziców Józefa i Marię, Janinę i Mirosława oraz zmarłych z rodziny Porzyców i Bąkiewiczów
18.00 Za śp. Edytę Żółtowską /im./
20.00 Za śp. Wandę Nowak /popog./