8:00 + Jadwigę, Szczepana i Bernarda Deska
8:00 + Wandę Piekarek (2 r. śm.)
9:30 + Halinę Gołębiowską (17 greg.)
9:30 + Eugeniusza Apalczyka
11:00 + Ryszardę Sak (15 greg.)
11:00 + Wiesława Nowaka (21 r. śm.)
12:30 w intencji parafian
16:00 + Teresę Kamińską (17 greg.)
18:00 + r-ców Alinę i Franciszka Suchodolskich (12 r. śm.)
20:00 + Jadwigę Brześcińską (pog.)