8.00 Za śp. Eugeniusza Apalczyka
9.30 Za śp. Zdzisławę i Henryka Danowskich
11.00 Za śp. Wiesława Nowaka w 18 r. śm.
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Cezarego Poznańskiego w 5 r. śm.
18.00 Za śp. Alojzego Drożdż w 12 r. śm.
20.00 Za śp. Henryka Chmielewskiego /popog./