8:00 + rodz. Mariannę Henryka Foreńskich, Annę i Franciszka Kalinowskich
9:30 + Edytę Żółtowską (z ok. imienin)
9:30 + Stanisławę i Kazimierza Kędzierskich, dziadków Jankowskich i Jana Jankowskiego
11:00 + Lucjana Przykłatę
12:30 za Parafian
16:00 + Ryszarda Matuszyk
18:00 + Marka Dudkiewicza, Danutę i Kazimierza Dyszkiewicz i ich rodziców
20:00 + Halinę Zabłotną (20 greg.)