8:00 + Edytę Żółtowską (z ok. imienin)
8:00 + Reginę i Stanisława Olszewskich, Jadwigę i Czesława Malarskich
9:30 + Jana Rutkowskiego (9 greg.)
9:30 + Marię Stefańską (pog.)
11:00 + Barbarę i Stefana Golacik (22 greg.)
11:00 + Mirosławę Klubińską (9 r. śm.), Andrzeja Buśko (16 r. śm.)
12:30 w intencji parafian
16:00
18:00 + Grzegorza Suchodolskiego (8 greg.)
20:00 + Marek Krawczak (pog.)