8.00 Za śp. Sabinę w 13 r. śm., Ewę i Andrzeja Nowakowskich oraz zmarłych z rodziny Dziurlik
9.30 O Boże błogosławieństwo dla Mirosława w 60 r. urodzin oraz dla rodziny Szelągowskich
11.00 Za śp. Wiesława Ciesielskiego
12.30 W intencji Parafian – Chrzest: Alicja
16.00 Za śp. Bronisławę i Józefa Cieślaków i zmarłych z rodziny Cieślaków
18.00 Za śp. Rodziców Rozalię i Bolesława Czarkowskich
20.00 W intencji nowożeńców Magdaleny i Bartosza Grzelaków