8:00 + Halinę Zabłotną (27 greg.)
9:30 + rodziców Stanisławę i Wacława Wojnarowskich, siostrę Emilię Ciosek
9:30 + Krystynę i Klausa Kutz
11:00 + Andrzeja Bońkowskiego 22 r. śm.
11:00 + o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Alicji Szostek z ok. 1. ur
12:30 w int. Parafian
16:00 w int. Iwony i Wojciecha Kaszubskich z ok. 25 r. ślubu
18:00 + Grażynę Przybylską-Wendt (pog.)
20:00 + Zbigniewa Łassa (pog.)