8:00 + Jarosława i Jerzego Cieślak
9:30 + Barbarę i Stefana Golacik (29 greg.)
9:30 + r-ców Stanisławę i Wacława Wojnarowskich, siostrę Emilię Ciosek
11:00 + Andrzeja Bońkowskiego
11:00 + Grzegorza Suchodolskiego (15 greg.)
12:30 w intencji parafian
12:00 o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Marii (z ok. 70. urodzin)
16:00 + Krystynę, Mariana, Małgorzatę i Sylwestra Rajewskich, Lucynę, Stanisława, Kamila i Zbigniewa Pytlak
18:00 + Reginę i Jana Przykłota, Irenę i Józefa Niemczynowskich
20:00 + Jana Rutkowskiego (16 greg.)