8:00 + Annę Krusińską (pog. 27/31)
8:00 + Reginę i Stanisława Olszewskich, Jadwigę i Czesława Malarskich
9:30 + Stanisławę i Wacława Wojnarowskich, siostrę Emilię i Zenobię
9:30 o Boże błog. dla Karolka z ok. 15 urodzin
11:00 + Mirosława Wójtewicza (17 r.śm.)
11:00 dziękczynna w 65 r. urodzin Sławomira z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski
12:30 w intencji parafian
16:00 + Franciszek Grabias (pog. 3/10)
18:00 + Zofia Grabarek int. ur.
20:00 + Barbara Lampowska (pog. 3/11)