8.00 Za śp. Katarzynę Wydornik /greg. 6/
9.30 Za śp. Józefa Kacprzaka w 6 r. śm.
11.00 Za śp. Andrzeja Bońkowskiego w 21 r. śm.
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Lucynę, Helenę oraz Stanisława i Stanisławę Gołębiewskich
18.00 Za śp. Danielę Szatkowską i Jana Władysława Jankowskiego
20.00 Za śp. Elżbietę Drozdowską /popog./