8:00 + Marka Nowaka (pog.)
8:00 + Zofię Karwowską
9:30 dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Jana i Kornelii Ciesielskich
9:30 + Stanisława Sieradzkiego (2 r. śm.)
11:00 + Tomasza Domańskiego (9 r. śm.)
11:00 + Piotra Stawickiego (11 r. śm.)
12:30 w int. Parafian
16:00 + Zofię Biernacką (32 r. śm.)
18:00 + Franciszka Kamińskiego (z ok. imienin)
20:00 + Danutę Pejta (pog.)