8:00 + Piotra Truszkowskiego (pog.)
9:30 + rodziców Stanisławę i Wacława Wojnarowskich, siostrę Emilię Ciosek
9:30 + Reginę i Jana Przykłota
11:00 + Krystynę, Mariana, Małgorzatę i Sylwestra Rajewskich oraz Lucynę, Stanisława, Kamila i Zbigniewa Pytlak
12:30 w intencji parafian
16:00 o Boże błog. i potrzebne łaski dla Mateusza
18:00 + Melchiora Nasielskiego (pog.)
20:00 o dar potomstwa dla Joanny i Bartłomieja