8:00 + Annę Krusińską (pog. 28/31)
8:00 + Józefa i Mariannę Przedpełskich
8:00 + Stanisława Jeznacha (3 greg.)
9:30 + Zdzisława Karulewskiego, rodziców Stefanię i Stanisława Sadowskich, Annę i Władysława Janickich
9:30 dziękczynna za żonę i syna (int. od Mariusza)
11:00 +Andrzeja Bońkowskiego
11:00 + Jana i Danielę Szatkowskich
12:30 w intencji parafian
16:00 + Barbarę Lampowską (pog. 4/11)
18:00 + Barbarę Wolińską
20:00 + Teresę Janiszewską