8:00 + Jadwigę Kurpias (im.)
8:00 + Stanisława Jeznacha (10 greg.)
8:00 + Jadwigę Matlęgę (2 r.śm.)Kazimierza Matlęgę
9:30 + Reginę Araś (1 r.śm.), Zygmunta, Wiesława, Zdzisława i Stanisława
9:30 + Zdzisława i Henryka Danowskich
11:00 + Krystynę, Mariana, Małgorzatę i Sylwestra Rajewskich, Lucynę, Stanisława, Kamila, Zbigniewa i Halinę Pytlak
11:00 + Eugeniusza Apalczyka
12:30 w intencji parafian
12:30 w intencji nauczycieli i pracowników szkolnictwa (z okazji Dnia Nauczyciela)
16:00 + Teresę i Władysława Kwiatkowskich (im.)
18:00 + Annę Krusińską (pog. 29/31)
20:00 + rodziców Jadwigę i Jana Żebrowskich