8.00 Za śp. Sabinę i Franciszka Kostrzewa, Krystynę i Henryka Tyl i ich Rodziców
9.30 Za śp. Bogusławę Śmiałecką, Rodziców Rozalię i Henryka Gościniak oraz Annę i Zdzisława Paczkowskich
11.00 Za śp. Krystynę Kuźniewską, jej Rodziców i braci
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Rodziców Nowogórskich oraz Krystynę i Edwarda Żak
18.00 Za śp. Halinę i Jana Melkowskich
20.00 Za śp. Jadwigę i Władysława Ciarka oraz Henrykę i Aleksego Bartkowskich