7:00 za dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 + Danutę Pejta (15 greg.)
9:30 + Helenę Rochowicz (1 greg.)
9:30 + Halinę Chromiec (pog.)
11:00
12:30 w intencji Parafian
16:00 + Annę Piskorz (pog.)
18:00 + r-ców Helenę (14 r. śm.) i Henryka Myzia
20:00 + Grażynę Różalską (pog.)