8.00 Za śp. Irenę Kicińską /popog./
9.30 Za śp. Rodziców Ludwikę i Witolda Malanowskich oraz teściów Klarę i Stanisława Stubczewskich
11.00 Za śp. Cecylię i Karola Sochockich
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Halinę i Jana Melkowskich
18.00 Za śp. Longinę i Tadeusza Nowogórskich, siostrę Krystynę Żak i Edwarda Żak
20.00 Za śp. Joannę i Tadeusza Jankowskich