8.00 Za śp. Halinę Kowalską, Mariana Kowalskiego, Zofię Kowalską i Irenę Majewską
9.30 Za śp. Krzysztofa Łagodzińskiego w 30 r. śm., Rodziców Łagodzińskich i Stanisławę Pikałę
11.00 Za śp. Cecylię i Karola Sochockich
12.30 W intencji Parafian – chrzest: Jakub
16.00 Za śp. Stanisława i Helenę Więckowskich
18.00 Za śp. dziadków Julię i Edwarda Malanowskich, Stanisławę i Hieronima Jarzyńskich
20.00 Za śp. Jerzego Zabielskiego /popog./